Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pretože na území Slovenskej republiky je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom o reklame (č. 147/2001 Z. z.).. Podľa paragrafu 3 odstavca 7 “sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy”.

I – TRADING,s.r.o. si uvedomuje dôvernosť vašich osobných údajov, a preto vyhlasuje, že všetky údaje získané pri vyplňovaní formulárov považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

Vyplnením a zaslaním formulára na našej stránke www.itrading.sk, dávate súhlas na rozposielanie emailovej pošty. Z rozposielania emailovej pošty sa môžete, kedykoľvek odhlásiť.